Webinar

Copyright © All Rights Reserved

YourStory.dk

Del jeres viden via et webinar

Webinarer giver en enestående mulighed for at nå målgrupper, der i en travl hverdag ikke føler, at de kan afse tid til transport m.m. for at komme ind og lytte til et oplæg, som de ellers synes kunne være spændende.

 

Et webinar er et virtuelt møde, hvor deltagerne enten kan følge seminaret direkte online og kan chatte ind med spørgsmål undervejs. Eller de kan vælge at se det, når de har tid.

 

Du kan chatte undervejs

Og jo, selvfølgelig er det en anden oplevelse at følge et seminar eller medlemsmøde online, end at være fysisk til stede og høre oplægsholderen. En koncert er jo også altid en større oplevelse, når vi er fysisk til stede, end når vi ser den på tv. Men hvis I som supplement til jeres klassiske seminarer, gå-hjem-møder o.lign. bruger webinaret, når I pludselig i kontakt med nye grupper, som I ellers ikke får i tale.

 

Erfaringerne med webinarer har jeg opbygget gennem mit arbejde som kommunikationschef i Ingeniørforeningen, IDA. Jeg kan derfor hjælpe jer i gang med webinarer, både i forhold til den tekniske og indholdsmæssige tilrettelæggelse.

 

Få adgang til et gennemarbejdet set-up

Og gennem mit samarbejde med IDA, har jeg adgang til et gennemarbejdet set-up, der sikrer jer, at jeres webinarer fremstår og afvikles i en professionel broadcast-kvalitet.

 

I IDAs TV-studie kan I få jeres helt eget grafiske udtryk, så I har nogle professionelle rammer for jeres oplægsholder(e). Og ude ved deltagernes PC’er kan deltagerne både se, hvad der sker i TV-studiet, og følge med i oplægsholderens PowerPoint-præsentation. Desuden kan mødedeltagerne sende spørgsmål ind, som kan bringes i spil undervejs i præsentationen eller besvares efterfølgende.

 

 

FAKTA

 

Ingeniørforeningen, IDA har haft stor succes med webinarer:

 

  • I 2012 deltog 3.000 medlemmer i et af IDAs webinarer.
  • I 2013 var tallet steget til 4.200.
  • I 2014 så 6.600 IDA-medlemmer et af IDA's lige ved 70 webinarer det år. Og det uden at antallet af deltagere til møder med fysisk fremmøde faldt.